Fer una pregunta
1

No funciona la webcam (sony vaio vgn-fe31h [tancada]

preguntat 2015-04-10 10:21:51 -0500

imatge gravatar de kentchicken

updated 2015-04-10 10:23:00 -0500

Hola. He instal·lat Fedora 21 en un Sony Vaio VGN FE31H i no puc fer que funcioni la webcam. He googlejat una mica pero no hi ha manera. Si algú li ha passat el mateix i ho ha pogut solucionar agraïria que ho comparteixi. Gràcies per endavant, Pep

edita retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason s'ha respost la pregunta, es va acceptar la resposta correcta by rbuj
close date 2015-09-27 08:35:14.197877

Comentaris

Crec que la webcam és una ID 0ac8:c002 Z-Star Microelectronics Corp. Visual Communication Camera VGP-VCC1. M'ho pots confirmar

lsusb | grep 0ac8\:c002
El modul del kernel és el gspca_vc032x. Pots mirar si està carregat
lsmod | grep gspca_vc032x
Pots mirar si hi ha errors en carregar el driver
journalctl -k | grep  -iA2 vc032x

imatge gravatar de rbujrbuj ( 2015-04-10 15:47:15 -0500 )edita

Gracies Robert per la teva ràpida resposta, (i disculpa la meva tardança en mirar-ho, jejeje) Efectivament es el model que comentes. Te copio les sortides: [pep@fedora ~]$ lsmod | grep gspca_vc032x gspca_vc032x 31862 0 gspca_main 36266 1 gspca_vc032x videodev 152429 2 gspca_vc032x,gspca_main

journalctl -k | grep -iA2 vc032x ^[[6~abr 11 13:28:48 fedora.pep kernel: gspca_main: vc032x-2.14.0 probing 0ac8:c002 abr 11 13:28:48 fedora.pep kernel: gspca_vc032x: Unknown sensor...i abr 11 13:28:48 fedora.pep kernel: vc032x: probe of 1-8:1.0 failed with error -22

imatge gravatar de kentchickenkentchicken ( 2015-04-11 06:44:42 -0500 )edita

abr 11 13:28:48 fedora.pep kernel: usbcore: registered new interface driver vc032x abr 11 13:28:48 fedora.pep kernel: audit: type=1305 audit(1428751728.663:4): audit_pid=639 old=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 abr 11 13:28:49 fedora.pep kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) Salut, Pep

imatge gravatar de kentchickenkentchicken ( 2015-04-11 06:48:47 -0500 )edita

He instal·lat el camorama i tampoc funciona. Sóc nou al món fedora, però potser tinc el driver equivocat. Gràcies. Salut i peles

imatge gravatar de kentchickenkentchicken ( 2015-04-11 08:43:23 -0500 )edita

1 Answer

0

respost 2015-04-11 08:51:02 -0500

updated 2015-04-11 09:04:21 -0500

Prova de descarregar i tornar a carregar el driver

su -c 'modprobe -r gspca_vc032x'
su -c 'modprobe gspca_vc032x'
Mira que no hi hagin problemes
journalctl -k | grep gspca
i després executa el camorama.

edita flag offensive delete link més

Comentaris

Gràcies Robert. Si. Ara si més no veig unes ratlles i una mica de video brut. Tant amb el cheese com amb el camorama. Serà cuestió d'afinar. Un altre dia me ficaré a afinar també els drivers de la nvidia. Gràcies per l'ajud. Salut, Pep

imatge gravatar de kentchickenkentchicken ( 2015-04-12 11:37:17 -0500 )edita

Eines de la pregunta

1 follower

Stats

Asked: 2015-04-10 10:21:51 -0500

Seen: 132 times

Last updated: Apr 10 '15