No puc utilitzar el gnome-boxes

preguntat 2015-07-03 16:37:38 -0500

imatge gravatar de manel

Cada cop que intento que m'obri qualsevol ISO per instalar rebo el següent missatge: "S'ha produit un error en la configuració de la màquina" Si miro els registres sembla que l'error és aquest: Failed to acquire pid file '/run/user/1000/libvirt/libvirtd.pid': Resource temporarily unavailable

Teniu idea com ho puc solucionar?

Moltes gracias

edita retag flag offensive close merge delete

Comentaris

Has comprovat que s'estigui executant correctament el dimoni libvirtd amb systemctl o chkconfig?

imatge gravatar de rbujrbuj ( 2015-08-26 05:38:23 -0500 )edita